Demony

Tytuł zawiera istoty występujące w wielu wierzeniach ludowych, mitologiach i religiach, które zajmują pozycję pośrednią między bogami a ludźmi, między sferą ziemsko-ludzką, materialną, a sferą boską, czysto duchową. Istoty o cechach na wpół ludzkich, na wpół boskich, najczęściej nieprzyjazny człowiekowi duch,