Dramat

Przeżycia i przemyślenia bohaterów mające wywołać u widza silne emocje. Odczuwanie smutku, żalu lub wzruszenia.