Militarne

Związana jest z konfliktami zbrojnymi, organizacjami militarnymi, terrorystycznymi. Często pojawiają się nawiązania do militariów.