Przygodowe

Przedstawia następujące po sobie wydarzenia niekoniecznie związane ze sobą.
Często pokazane jest stawianie czoła przeszkodom bądź pojawia się motyw
krętej drogi i podróży.