Psychologiczne

Przedstawia zaburzenia i problemy psychologiczne. Ukazanie teorii psychologicznych lub jej elementów. Seriale i filmy zawierają motyw żerowania umysłowego na innych ludziach, lub gier mających na celu rozstrojenia psychicznego.